Szalczewski

Nasza oferta obejmuje :

- brukarstwo
- wynajem maszyn budowlanych
- roboty ziemne
(niwelacja terenu , wyrównywanie gruntu pod inwestycje, wykopy fundamentowe i inne)
- transport materiałów sypkich
- wyburzenia budynków
- melioracja rowów
- sprzedaż kruszywa wraz z transportem ,

Posiadamy również niezbędne w budownictwie osprzęty:
- młoty wyburzeniowe
- łyżki (skarpowe)
- chwytaki

Przykładowe realizacje